Våre tjenester

 • Ordinær revisjon (lovpålagt) og
  frivillig revisjon
 • Forenklet kontroll av regnskap
  for de som velger bort revisjon
 • Revisjon av deler av regnskapet
 • Attestasjonsoppdrag
  (f.eks mva-refusjoner for barnehager
  og organisasjoner, Skattefunn,
  andre tilskuddsordninger)
 • Utarbeidelse av årsregnskap og noter
 • Utarbeidelse av skattemeldingspapirer/
  selvangivelser, aksjonærregisteroppgaver
 • Utarbeidelse av delårsrapporter
 • Skatte- og avgiftsrådgivning
 • Omorganiseringer
  (omdannelser, fusjon, fisjon mv)
 • Bistand med etablering og opphør
  av selskaper
 • Bistand med etablering av interne rutiner og kontroller/virksomhetsstyring
 • Regnskapstjenester/regnskapsrådgivning
  Vi kan også tilby gode juridiske samarbeidspartnere med spisskompetanse innenfor flere av områdene.